kopieer.handzenders.be

Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding


Algemene Verkoopvoorwaarden van de internetsite www.handzenders.be van 15 november 2012.

De volgende voorwaarden zijn overeengekomen tussen enerzijds, 1001 Piles Batteries, Galerie de la Toison d'Or, chaussée d' Ixelles 29-31 1050 BRUXELLES, BELGIQUE,  hierna genoemd: «De Handzenderspecialist» en anderzijds, de personen die een aankoop willen doen via de internetsite www.handzenders.be, hierna genoemd « de gebruiker ». Beide partijen gaan akkoord dat hun betrekkingen uitsluitend bepaald worden door het huidige contract, met uitsluitsel van iedere voorwaarde voorgaands beschikbaar op de website. Mocht er een voorwaarde ontbreken, dan wordt er vanuit gegaan dat deze opgesteld is naar de gebruikelijke gang van zaken in de verkoop op afstand van bedrijven gevestigd in Frankrijk

De website www.handzenders.be is ondergebracht bij het bedrijf OVH. 
 

Acceptatie


Met het plaatsen van een bestelling op de website
www.handzenders.be gaat u volledig en zonder voorbehoud akkoord met onze Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruiker erkent kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met elk artikel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De acceptatie van de gebruiker wordt gematerialiseerd door een elektronische handtekening, uitgevoerd op het moment van bevestiging van de bestelling en door de bevestiging van de betaling hiervan, middels het doorgeven van zijn bankgegevens via de beveiligde website van onze partner Paypal. De gebruiker verklaart het vermogen te hebben het huidige contract te besluiten.

Toepassing


Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopvoorwaarden te bepalen tussen De Handzenderspecialist en de gebruiker: het plaatsen van de bestelling, betaling en levering. Zij regelen alle nodige etappes voor het plaatsen van een bestelling en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de beide partijen in dit contract.

Bestelling


De gebruiker plaatst zijn bestelling online volgens de indicaties op de website. De bestelling kan alleen worden geregistreerd als de gebruiker geïdentificeerd is doormiddel van zijn emailadres en wachtwoord, verkregen door het aanmaken van een klantenaccount. De acceptatie van een bestelling wordt gevormd door een bestelnummer welke met de details van de bestelling per email aan de klant wordt doorgegeven. Een bestelling staat voor acceptatie van de prijs en de beschrijving van de producten beschikbaar voor de verkoop. De Handzenderspecialist belooft alle geregistreerde bestellingen op de internetsite
www.handzenders.be te honoreren onder voorbehoud van de beschikbare voorraad van de producten. Indien een product niet beschikbaar blijkt te zijn zal De Handzenderspecialist de gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de betaling binnen tien dagen restitueren. De Handzenderspecialist behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren indien met de betreffende klant een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Levering


De handelsartikelen reizen op risico van de koper. Het is aan deze om de inhoud van het pakket te controleren op moment van levering en eventuele aanmerkingen per aangetekende brief of buitengerechtelijke akte, binnen drie dagen na ontvangst van de goederen, aan de transporteur te adresseren.

De gebruiker heeft de keuze voor een levering:
- op zijn eigen adres
- op een ander adres dan op zijn factuur

Onze leveringen, uitsluitend in België, worden uitgevoerd door Bpost doormiddel van de diensten van Bpost. Alle bestellingen geregistreerd op de website www.handzenders.be worden direct verwerkt door De Handzenderspecialist van maandag tot vrijdag tot 15:00uur. De pakketten worden iedere dag aan onze dienstverlener Bpost overhandigd. De gemiddelde leveringstijd door Bpost is één tot drie werkdagen, zonder mogelijke aansprakelijkheid of schadevergoeding in geval van overschrijding van deze termijn. Deze overschrijding kan in geen geval aanleiding vormen tot annulering van de bestelling of schadevergoeding voor de klant. In geval van verlies van een pakket, zijn wij door onze dienstverlener Bpost genoodzaakt een tijdsbestek van 21 dagen in acht te nemen voordat er kan worden overgegaan tot restitutie of het verzenden van een nieuw pakket. De Handzenderspecialist kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een vertraagde levering door Bpost. Om uw zending te kunnen volgen ontvangt u van ons op de dag van vertrek van uw pakket een volgnummer, welke u vanaf de volgende dag kunt invoeren op de track-site van Bpost: http://track.bpost.be/etr/light/showSearchPage.do. Deze informeert u over de exacte positie van uw pakket in het traject.

Herroepingsrecht / retour artikelen


U beschikt over een termijn van acht dagen (geteld vanaf de dag van ontvangst van het pakket) om terugbetaling van uw artikel te vragen.

Procedure: Stuur het artikel in zijn oorspronkelijke verpakking samen met het betalings- of leveringsbewijs en de vermelding “verzoek tot terugbetaling” met eventueel de reden van uw retour, naar ons adres:

1001 Piles Batteries
Galerie de la Toison D"or
Chaussée d'Ixelles, 29-31
1050 BRUXELLES

De dag van ontvangst van uw pakket zal het volledige bedrag van uw aankoop teruggestort worden op de rekening van de creditcard die gediend heeft voor uw bestelling.

Betaling


De gebruiker heeft de keuze om zijn aankopen te betalen per creditcard of per Paypal account.
De Handzenderspecialist doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens op onze website te waarborgen. De Handzenderspecialist heeft geen enkele toegang tot de creditcard informatie of de Paypal account van de klant. Alle transacties gebeuren rechtstreeks op de beveiligde website voor banktransacties van onze partner Paypal. De gebruiker garandeert De Handzenderspecialist dat hij de eventueel noodzakelijke autorisatie heeft voor gebruik van de creditcard of Paypal account op moment van bevestiging van de order.
Bevestiging van de order door middel van het invoeren van het creditcardnummer en vervaldatum bind de gebruiker tot het betalen van de som van de factuur (BTW en eventuele verzendkosten inbegrepen) welke door de betaalserver aan de krediet maatschappij van de klant wordt doorgegeven. De prijzen zijn aangegeven in euros inclusief BTW. Zij gaan uit van de BTW van toepassing op de dag van de order. Enige verandering in het BTW tarief kan van invloed zijn op de productprijs en kan op ieder moment gewijzigd worden.
 

Weigering van betaling


Indien betaling geweigerd wordt, behoudt De Handzenderspecialist zich het recht voor om een klant in gebreke te stellen of een aanklacht in te dienen bij justitie. Alle kosten van een dergelijke procedure komen ten laste van de klant. Alle producten blijven eigendom van De Handzenderspecialist tot volledige betaling van de afgesproken prijs.

Handtekening en aankoopbewijs


Bevestiging van de order door middel van het invoeren van een creditcard nummer of een Paypal account zijn het bewijs van bevestiging van een bestelling en verplichten de klant tot betaling hiervan. Deze bevestiging geld als handtekening en acceptatie van alle handelingen uitgevoerd op de website.

Privacy


De Handzenderspecialist behoudt zich het recht voor gegevens van de gebruiker te vergaren, onder meer door het gebruik van cookies.
Alle gegevens die u ons toevertrouwt dienen tot het verwerken van uw bestelling. In het kader van de wet op persoonsgegevens n°78-17 van 6 januari 1978, heeft u recht op toegang, consultering, wijziging, correctie en verwijdering van de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven.

Aansprakelijkheid


De Handzenderspecialist
heeft enkel de verplichting van middelen voor alle aspecten mbt de toegang tot de website, de bestelling en de levering.
De Handzenderspecialist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor leed of schade inherent aan het gebruik van internet, zoals storingen, invasie van buitenaf of virussen, of alle vormen van overmacht, conform aan de rechtspraak.

Garantie

Aan een sleutelbos hangend, vergeten in een broekzak, in een auto achtergelaten, kwijt geraakt in huis, ... Een handzender is door zijn gebruik onderhevig aan schokken, stoten, temperatuursschommelingen, vochtigheid en zweet (zeer corrosief) waardoor een handzender langzaam maar zeker buiten werking geraakt. Afhankelijk van uw levensstijl zal uw handzender zeer snel onbruikbaar zijn, of lang meegaan. De normale levensduur van een handzender is 5 jaar. Gezien de zware, maar normale, gebuiksomstandigheden, is het moeilijk om de wettelijke garantie van 2 jaar te laten spelen bij de fabrikanten.
De producten verkocht op de website www.handzenders.be hebben een garantie van 3 maanden voor alle fabricagefouten of productafwijkingen, met uitzondering van:
- Het vervangen van verbruiksmaterialen (batterijen)
- Het abnormaal of onjuist gebruik van de producten (wij raden u aan zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te lezen)
- Mankementen en vervolgschade door de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende reparateur.
- Mankementen en vervolgschade door onjuist gebruik (professionneel, collectief,...)
- Mankementen en vervolgschade door externe oorzaken, zoals schokken, waterschade, warmte, zon, consequenties door onwettig gebruik van de producten.
De garantie aangeboden door www.handzenders.be sluit niet de wettelijke garantie uit. (Artikel 1641 en verder Burgelijk Wetboek
Intellectueel eigendom


Alle elementen op de website van
De Handzenderspecialist zowel beeld als geluid, evenals de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Zij zijn de uitsluitende eigendom van De Handzenderspecialist. De gebruiker in bezit van een persoonlijke of professionele website die een link wil plaatsen naar een pagina van de website www.handzenders.be, dient hiervoor verplicht toestemming te vragen aan De Handzenderspecialist.

Integraliteit


Mocht één van de artikelen van dit contract komen te vervallen door verandering in de wetgeving of een gerechtelijk besluit, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en respect van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Geldigheidsduur


Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang als de diensten door De Handzenderspecialist online worden aangeboden.
 

Geschillen

Geschillen waarin overleg geen uitkomst biedt, worden neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel.